Sztuki Komeńskiego

I Fortunae Faber. II Diogenes Cynicus. III Abraham Patriarcha Jan Amos Komensky Amsterdam, Pieter van den Berge, 1662 [2], 103, [1], 106, 69, [3], 103, [13], 106, [4], 69, [3] s; in duodecimo Polska Akademia[…]

De iterato Sociniano irenico…

De iterato  Sociniano irenico iterate ad Christianos Admonitio, Sive Pseudo-Irenici… Danielis Zwickeri… Jan Amos Komeński Amsterdam, Johannes Pascovius, Johann Theophil Kopydlansky, 1661 [3] k, 212 s; in octavo Archiwum Państwowe w Poznaniu, nr inw. APP 01.G/41/2[…]

Hystorya o unucenja, smrti, pohebu…

Jan Amos Komeński Berlin, Karl Friedrich Rellstab, W. Tanžil, 1757 66 s; in duopdecimo Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. 302059 Proweniencje: 1. Tato knizka nalezi Fridrichowy Urbanowy gest darowana za pamatku odemnie Girka Urbana Berlinie dna[…]

Historia Fratrum Bohemorum…

Jan Amos Komeński Halle, Sierociniec, 1702 [1] k, 48 s, 122 s, [3]; in quarto oprawa XVIII w.: skóra Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 02.D.14/1 proweniencje: 1. Pflug, 2. Eigenthum der evangelischen Kirche zu Lit. Johannis[…]

Panegyricus Carolo Gustavo Magno Svecorum…

Panegyricus Carolo Gustavo Magno Svecorum, Gothorum, Vandalorumq; Regi, incruento Sarmatiae Victori, & qvaqvâ venit Liberatori, Pio, Felici, Augusto:  Heroi Afflictus in solatia, Regibus in exemplum, nato Jan Amos Komeński [Leszno, Daniel Vetter, 1655] 26 s.[…]