Kościoły protestanckie w Lesznie i Śmiglu

Małgorzata Gniazdowska Muzeum Okręgowe w Lesznie Kościoły protestanckie w Lesznie i Śmiglu oraz ich wyposażenie jako fundacje szlacheckie i mieszczańskie   Na tereny pogranicza wielkopolsko-śląskiego zwiastuni ruchów reformacyjnych docierali już w połowie XVI wieku. Wędrowni[…]

Psałterz

Psalmy Dawidowe z hymnami. Pieśni duchowne. Katechizm mnieyszy y więtszy… Gdańsk, Andrzej Hünefeld, 1619 [24], 336, [8], [4], 348, [14], [2], 94, [2], 128 s; in octavo Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 13719[…]

Sztuki Komeńskiego

I Fortunae Faber. II Diogenes Cynicus. III Abraham Patriarcha Jan Amos Komensky Amsterdam, Pieter van den Berge, 1662 [2], 103, [1], 106, 69, [3], 103, [13], 106, [4], 69, [3] s; in duodecimo Polska Akademia[…]

Biblia gdańska

Biblia Swięta to jest Księgi Starego y Nowego Przymierza z żydowskiego y greckiego języka na polski pilnie y wiernie przetłumaczone Gdańsk, Andrzej Hünefeld, 1632 [14], 898, 219, [1], 286, 10 s; in octavo Polska Akademia[…]

Acta conventus Thoruniensis

Acta conventus Thoruniensis, Celebrati Anno 1645. Mens. Septembr. Octobr. Nouembr. PRO Inuenda ranione componendorum Dossidiorumin Religione, per Regnum Poloniae.… Warszawa, Piotr Elert, 1645 k.nlb 134; 4o Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.145 zakupiono w[…]