Widoki miast śląskich

Widoki miast śląskich w: Scenographia Urbium Silesiae, tablica V i IX Friedrich Bernhard Werner Nürnberg, spadkobiercy Homana, 1737 papier, miedzioryt kolorowany Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, nr inw. 595029 Tablica V Panorama Złotoryi (Goldberg) Na pierwszym[…]

Sztuki Komeńskiego

I Fortunae Faber. II Diogenes Cynicus. III Abraham Patriarcha Jan Amos Komensky Amsterdam, Pieter van den Berge, 1662 [2], 103, [1], 106, 69, [3], 103, [13], 106, [4], 69, [3] s; in duodecimo Polska Akademia[…]

Plan gimnazjum

Plan gimnazjum Leszno przed 1712 rysunek techniczny, papier 17,5 x 29,2 cm Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 2531, s. 131–133 Rysunki projektowanego budynku ujmują: widok fasady od strony południowej, rzut parteru i[…]

Biblisches Spruch-Büchlein, …

Biblisches Spruch-Büchlein, Der lieben Evangelisch-Lutherischer Schule zugethanen Jugend in Lissa… Johann Benjamin Kretschmer Leszno, Michael Buck, 1675 52 s; 8o Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 01.E.17/4 proweniencje: 1. Gottfried Ernst Woide, 2. Bibliothek der St.[…]

Elementarz

Leszno, Michael Lorentz II Presser, [między 1769–1771] 1 arkusz zadrukowany jednostronnie własność Renate Sternel Wszystkie działające w Lesznie szkoły elementarne używały do nauki czytania, pisania, rachunków i podstaw wiary podręczników, często – w przypadku tzw.[…]

Katalog biblioteki

[Wilhelm Adam Bickerich] Katalog der Bestände vor 1800 in der St. Johannis-Bibliothek zu Lissa-Leszno, aufgestellt 1932 1932 papier, maszynopis luźne karty, 55 s; 17,9 x 22,5 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie z kościoła św. Jana[…]