Poniatowska jadąca powozem unoszonym przez aniołów

w: Neu-eröffneter Historischetr Bilder-Saal. Das ist Kurtze, deutliche und unpassionirte Beschreibung Der Historiae Universalis, Norymberga 1715, s. 133
papier, miedzioryt
6,8 x 8,7 cm
własność Marcina Błaszkowskiego

Miedzioryt przedstawia scenę z jednej z wizji Krystyny Poniatowskiej, które trwały od 1627 do 1629 roku. Poniatowska sama je spisywała, zaś upublicznił je Komeński już od 1629 roku, zwłaszcza w Lux in tenebris (1657) i Historia revelationum Christophori Kotteri, Christianae Poniatoviae, Nicolai Drabicij… (1659).
Ilustracja dopełnia opis dotyczący jednego z proroctw wieszczki, które miało miejsce podczas jej drogi do Leszna w 1628 roku w towarzystwie barona Sadowskiego. Wówczas to „widziała ona kilkakrotnie oczyma cielesnymi różne wstęgi barw, jak w tęczy, które rozpościerały się od nieba ku ziemi oraz anioły po nich zstępujące, które miały towarzyszyć powozowi. [..] Inni towarzysze podróży nie widzieli tej anielskiej straży przybocznej, choć jednego razu dostrzegli kolorowe wstęgi”.

M. Błaszkowski, Czy wizjonerka Krystyna Poniatowska jest autorką najstarszego opisu literackiego Leszna?, „Rocznik Leszczyński” 14, 2014, s. 169–170.
Kamila Szymańska