Bracia polscy w Śmiglu

Mariusz Pawelec Bracia polscy w Śmiglu w XVI-XVII wieku Wygłaszając w 1953 roku wykład inauguracyjny na nowy rok akademicki w Uniwersytecie Poznańskim prof. Stanisław Szczotka nie bez głębszej racji skonstatował: „Dzieje arianizmu w Wielkopolsce proszą[…]

Katechizm rakowski

Catechismus der Gemeine derer Leute, die […] affirmirem und bekennen, das niemand anders, den nur allein der Vatter unsers Herrn Jesu Christi, der einige Gott Israel sey; […] Aus der Polnischen sprach verdeutschet […]. Raków,[…]

Acta conventus Thoruniensis

Acta conventus Thoruniensis, Celebrati Anno 1645. Mens. Septembr. Octobr. Nouembr. PRO Inuenda ranione componendorum Dossidiorumin Religione, per Regnum Poloniae.… Warszawa, Piotr Elert, 1645 k.nlb 134; 4o Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.145 zakupiono w[…]

Portret Jonasza Szlichtynga

Lambert Visscher (1633-1690) Amsterdam, 1665 papier, miedzioryt 31,8 x 19,5 (arkusz), 23 x 15,5 cm (kompozycja) Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S. 141 Postać ukazana w popiersiu ¾ w lewo ujęta owalną ramą, tło[…]

Portret Mikołaja Arnolda

frontispis do dzieła Religio sociniana… I. van Meurs wg rysunku P. Schicka sygn. w lewym dolnym rogu: P. Schick Deli oraz w prawym: I. v. Meurs Scul. Franeker, 1654 papier, miedzioryt 19,2 x 12,3 Muzeum[…]

Portret Andrzeja Dudycza

Bartłomiej Strachowski (1693–1759), sygn. przy krawędzi kompozycji u dołu z prawej: Strachowskӳ sculpsit Vratisl. Wrocław, 1756 (odbitka dwudziestowieczna zamieszczona w albumie: Jan Kuglin, Dawne miedzioryty śląskie z płyt przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbił[…]

Portret Fausta Socyna

1739 papier, miedzioryt 15,5 x 10,2 cm. Biblioteka Narodowa, nr inw. G.3464 Zbiory graficzne Biblioteki Wilanowskiej Rycina wykonana jako frontispis do dzieła Georga Ludwiga Oedera, Catechesis Racoviensis, Seu, Liber Socinianorum Primarius […], Frankfurt i Lipsk[…]