Zbiór dokumentów parafii luterańskiej

Privilegia und Urkunden XVIII–XX w. poszyt, 106 zapisanych stron; in folio Archiwum Państwowe w Poznaniu, Parafia św. Krzyża w Lesznie, sygn. 11 Poszyt stanowi zbiór odpisów najważniejszych aktów dokumentujących prawa luteranów w Lesznie, w tym[…]

Potwierdzenie przywilejów

Aleksander Józef Sułkowski potwierdza wolność wyznania dla gmin braci czeskich i augsburskiej 1738 pergamin 60 x 51,5 cm Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 73 W 1738 roku Aleksander Józef Sułkowski objął dobra[…]