Jan Amos Komeński

Portret Jana Amosa Komeńskiego Ferdynand Gregor Leszno, 1835 płótno, olej 92 x 72 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLS 1493 z zespołu portretów rektorów dawnego gimnazjum leszczyńskiego; w 2010 przekazany do zbiorów muzealnych[…]