Sztuki Komeńskiego

I Fortunae Faber. II Diogenes Cynicus. III Abraham Patriarcha Jan Amos Komensky Amsterdam, Pieter van den Berge, 1662 [2], 103, [1], 106, 69, [3], 103, [13], 106, [4], 69, [3] s; in duodecimo Polska Akademia[…]

Plan gimnazjum

Plan gimnazjum Leszno przed 1712 rysunek techniczny, papier 17,5 x 29,2 cm Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 2531, s. 131–133 Rysunki projektowanego budynku ujmują: widok fasady od strony południowej, rzut parteru i[…]

Drzewo genealogiczne Cassiusów

Drzewo genealogiczne rodziny Cassiusów 1 poł. XIX wieku papier naklejony na płótno, gwasz 84,5 x 118 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 219 Drzewo genealogiczne rodu ukazane zostało w formie rozrośniętej jabłoni, gdzie[…]

Projekt przebudowy budynku gimnazjum

    Rysunki techniczne przebudowy budynku dawnego leszczyńskiego gimnazjum na obiekt mieszkalny E[duard] Stein Leszno, 8 X 1887 woskówka, rysunek techniczny 48 x 52 cm Archiwum Państwowe w Lesznie, zespół nr 34/21/0 Akta miasta Leszno, sygn.[…]

Zaplecze intelektualne parafii św. Jana

Grupą szczególnie dbającą o poziom wykształcenia swych kadr duchownych byli bracia czescy. Już w początkach swego istnienia przykładali wagę do religijnej lektury i zadziwiali znacznym odsetkiem wiernych umiejących czytać. Traktując swój pobyt w Lesznie z[…]

Sala konfirmacyjna

Rysunek techniczny sali konfirmacyjnej parafii ewangelicko-reformowanej p.w. św. Jana w Lesznie E[duard]. Stein Leszno, 4 XI 1887 woskówka, rysunek techniczny 37 x 43 cm Archiwum Państwowe w Lesznie, zespół nr 34/21/0 Akta miasta Leszno, sygn.[…]

Kościół św. Jana – widokówka

Widokówka przedstawiająca wyższą szkołę dla dziewcząt, kościół św. Jana i sierociniec w Lesznie Georg Ebelt Leszno, przed 1915 papier, druk kolorowany 8,7 x 14,3 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 2021 zakupiono w[…]