Uposażenie dla parafii Jednoty

Rafał Leszczyński wyznacza uposażenie dla kaznodziei gminy wyznania czeskiego Gołuchów, 16 I 1580 kopia, XVIII wiek papier, rękopis 43 x 35 cm Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 49 Rafał V Leszczyński przyjmując[…]

Zbiór dokumentów parafii luterańskiej

Privilegia und Urkunden XVIII–XX w. poszyt, 106 zapisanych stron; in folio Archiwum Państwowe w Poznaniu, Parafia św. Krzyża w Lesznie, sygn. 11 Poszyt stanowi zbiór odpisów najważniejszych aktów dokumentujących prawa luteranów w Lesznie, w tym[…]

Przywilej dla kościoła w Zaborowie

       Przywilej Kościoła Zaborowskiego Lutherskiego 1709, kopia 2 karty, 20 x 16,5 cm Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Rkp. 343, inw. 341, k. 8-8v w zbiorach Biblioteki Raczyńskich od XIX w. Odpis przywileju nadanego[…]

Patronat szlachecki

Decyzja przyjęcia religii braci czeskich oraz polityka osiedlania w swych dobrach religijnych emigrantów z Czech, Moraw, Śląska, a także Węgier i Szkocji miała zasadnicze znaczenie dla pozycji rodu Leszczyńskich. Ustalone zasady prawne funkcjonowania wielowyznaniowej i[…]

Potwierdzenie przywilejów

Aleksander Józef Sułkowski potwierdza wolność wyznania dla gmin braci czeskich i augsburskiej 1738 pergamin 60 x 51,5 cm Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 73 W 1738 roku Aleksander Józef Sułkowski objął dobra[…]