Kościół św. Jana – widokówka

Widokówka przedstawiająca wyższą szkołę dla dziewcząt, kościół św. Jana i sierociniec w Lesznie
Georg Ebelt
Leszno, przed 1915
papier, druk kolorowany
8,7 x 14,3 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 2021
zakupiono w 1971

Widokówka przedstawia zabudowania północnej pierzei placu Jana Amosa Komeńskiego z perspektywy ul. Bolesława Chrobrego. Po lewej stronie widoczny narożny budynek wyższej szkoły dla dziewcząt, po prawej wysoka bryła sierocińca. W tle wieża i fragment dachu kościoła św. Jana. Pocztówka kolorowa z przewagą żywej, ceglastoczerwonej barwy dachów oraz zieleni i brązów rosnącej na ulicy roślinności. W lewym górnym rogu napis w kolorze fioletowobrązowym: LESZNO (Woj. Pozn.) / liceum niemiecki z protest. kościołem św. Jana.; poniżej fotografii napis czarny: LISSA i. Pos. Lyzeum mit Johanniskirche. Całość obiega biała, szeroka obwódka.
Anna Agata Ciesielska