Drzewo genealogiczne Cassiusów

Drzewo genealogiczne rodziny Cassiusów
1 poł. XIX wieku
papier naklejony na płótno, gwasz
84,5 x 118 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 219

Drzewo genealogiczne rodu ukazane zostało w formie rozrośniętej jabłoni, gdzie kolejni przedstawiciele ośmiu pokoleń rodziny przedstawieni są jako dorodne owoce. U stóp drzewa siedzą protoplaści familii: Tomasz Kaszka Kaszkowski z żoną Elżbietą Rhambau. Ich dzieci to syn Jaonnes (Jan) oraz dwie córki. W następnym pokoleniu następuje latynizacja nazwiska: Kaszkowscy zostają Cassiusami. Stało się tak za sprawą Bogusława Cassiusa, prawdopodobnie pierwszego członka rodziny, który zyskał szerokie wykształcenie humanistyczne. Przez następne 100 lat reprezentanci rodu byli duchownymi, kaznodziejami oraz także nauczycielami i rektorami leszczyńskiego gimnazjum. Ostatnie wpisy w drzewie genealogicznym dotyczą Eugena Cassiusa urodzonego w Lesznie 14 grudnia 1856 i Olgi Cassius, która przyszła na świat 26 lutego 1858 w Gliwicach. Zapisy dotyczące XVII i XVIII stulecia prowadzone były po łacinie, XIX-wieczne języku niemieckim.

Życie umysłowe w Lesznie w XVIII wieku, katalog wystawy, Leszno 1999, poz. 35, s. 33; K. Szymańska, Bracia czescy w Lesznie. Przewodnik po zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie, Leszno 2007, s. 17.
Małgorzata Gniazdowska