Plan gimnazjum

Plan gimnazjum
Leszno
przed 1712
rysunek techniczny, papier
17,5 x 29,2 cm
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 2531, s. 131–133

Rysunki projektowanego budynku ujmują: widok fasady od strony południowej, rzut parteru i piętra.
Po pożarze 29 lipca 1707 roku dotychczasowy budynek szkoły uległ zniszczeniu. Aby nie dopuścić do zamknięcia placówki uczono w kościele. Orędownikiem budowy nowego gmachu szkoły był niedawny jej rektor, Daniel Ernest Jabłoński. W 1712 roku zlecono przygotowanie projektu Janowi Catenazziemu, architektowi Leszczyńskich. Barokowy budynek z okazałą fasadą ulokowano na północnej pierzei placu kościelnego. Budowę ukończono w 1714 roku.

Życie umysłowe w Lesznie w XVIII wieku, katalog wystawy, Leszno 1999, poz. 34, s. 33
Małgorzata Gniazdowska