Andrzej Węgierski, Systema historico-chronologicarum…

 

Andrzej Węgierski
Systema historico-chronologicarum, Ecclesiarum Slavonicarum per Provincias varias…
Utrecht, Jansson a Waesberge, 1652
k. nlb. 10, 499 s, k. nlb. 3; in quarto
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, nr inw. St 7

Andrzej Węgierski (1600–1648) – pisarz religijny i historyk reformacji, w 1629 roku objął rektorat leszczyńskiego gimnazjum i jednocześnie pełnił funkcję kaznodziei polskiego. W 1645 roku uczestniczył w obradach Colloquium charitativum w Toruniu. Przetłumaczył na język polski podręcznik Komeńskiego Janua linquarum reserata (Gdańsk 1634).
Wydane pod pseudonimem dzieło to jedno z pierwszych ujęć dziejów reformacji na ziemiach polskich. Obejmuje historię protestantyzmu w Europie środkowej i stanowi do dziś cenne źródło informacji. Drugie wydanie ukazało się w Amsterdamie w 1679 roku dzięki staraniom braci polskich.

E XXXII, 289–291
Kamila Szymańska