Sala konfirmacyjna

Rysunek techniczny sali konfirmacyjnej parafii ewangelicko-reformowanej p.w. św. Jana w Lesznie
E[duard]. Stein
Leszno, 4 XI 1887
woskówka, rysunek techniczny
37 x 43 cm
Archiwum Państwowe w Lesznie, zespół nr 34/21/0 Akta miasta Leszno, sygn. 1928, s. 7

Rysunek techniczny autorstwa Eduarda Steina przedstawia projekt nowej sali konfirmacyjnej dla parafii ewangelicko-reformowanej p.w. św. Jana w Lesznie (elewacja zewnętrzna od strony kościoła św. Jana, plan pomieszczeń wewnątrz). Sala służyła wiernym do 1945 roku, a więc do końca istnienia parafii. Jesienią 1950 roku obiekt przekazano na siedzibę zorganizowanego w Lesznie oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu (później Archiwum Państwowe w Lesznie). Do 2002 roku znajdował się tam jeden z magazynów. Obecnie w budynkiem administruje parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie.
A. Piwoń, Z przeszłości leszczyńskiego gimnazjum, „Przyjaciel Ludu” 1987, nr 6.
Barbara Ratajewska