Projekt przebudowy budynku gimnazjum

   

Rysunki techniczne przebudowy budynku dawnego leszczyńskiego gimnazjum na obiekt mieszkalny
E[duard] Stein
Leszno, 8 X 1887
woskówka, rysunek techniczny
48 x 52 cm
Archiwum Państwowe w Lesznie, zespół nr 34/21/0 Akta miasta Leszno, sygn. 1928, s. 2
przejęte w latach 1990 i 1992 z Urzędu Miejskiego w Lesznie

Budynek przy ul. Bolesława Chrobrego był drugim obiektem gimnazjalnym w Lesznie. Pierwszy, z czasów Jana Amosa Komeńskiego, nie zachował się, spłonął podczas pożaru miasta w 1707 roku. Istniejący do dziś budynek oddano do użytku w 1714 roku. Mieścił siedem sal, łącznie z biblioteką i pomieszczeniami administracyjnymi. Wraz z upaństwowieniem szkolnictwa lokal przestał spełniać warunki stawiane szkolnictwu w czasach pruskich. W 1845 roku szkołę przeniesiono do dawnego pałacu książąt Sułkowskich, a dotychczasowy budynek przeznaczono na cele mieszkalne i takim pozostał przez dziesięciolecia. Rysunek dokumentuje prace podjęte w związku z przystosowaniem budowli do nowych celów. W wyniku robót budynek utracił boniowaną elewację i obramienia okienne. Mimo przebudowy obiekt zachował do dzisiaj oryginalne cechy. W latach 1950–2002 budynek mieścił Archiwum Państwowe.
Na rysunkach zaznaczono kolorem czerwonym planowane zmiany oraz dobudowę sali konfirmacyjnej. Autor projektu był architektem; przez jakiś czas pełnił funkcję radcy budowlanego w leszczyńskim Urzędzie Policyjnym.

A. Piwoń, Z przeszłości leszczyńskiego gimnazjum, „Przyjaciel Ludu” 1987, nr 6, s. M. Urbaniak, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1815–1918, Poznań 2009, s. 205–206.
Barbara Ratajewska