Jan Sereniusz Chodowiecki, Paedia grammaticae

Jan Sereniusz Chodowiecki
Paedia grammaticae. Oder Kurzer Unterricht der Gründe zur Lateinischen Sprache. Nach der Lehr.-Art. Joh. Rhenii, zum Gebrauche des Lissnischen Gymnasii…
Leszno, Samuel Gottlieb Presser, 1771
k.nlb 2, 168 s, k.nlb 2; in octavo
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.22-2
ze zbiorów Wilhelma Bickericha (autograf)

Nowe wydanie podręcznika, wydrukowanego po raz pierwszy w Toruniu w 1690 roku. Autor, Jan Sereniusz Chodowiecki (ok. 1650 – zm. 1726), był synem Jana, ministra braci czeskich w Toruniu. W Lesznie po 1688, gdzie zatrudniony został jako konrektor i od 1695 jako rektor gimnazjum. Członek Berlińskiej Akademii Nauk. Pozostawił po sobie liczne dzieła, m.in. przekłady, np. na język polski dzieło Johanna Arndta Paradies-Gärtlein i na niemiecki Unum necessarium Komeńskiego. Podręcznik do nauki łaciny doczekał się wielu wydań. Używany był w Lesznie jeszcze w XIX stuleciu (ostatnie wydanie pochodzi z 1799 roku).

K. Szymański, Katalog starych druków Muzeum Okręgowego w Lesznie, Leszno 2001, poz. 55, s. 67.
Kamila Szymańska