Religio sociniana seu racoviana maior. Publicis disputationibus… refutata

Mikołaj Arnold
Franeker, Idzard Albert i Johann Jansson, 1654
[12] k, 742 s, [12[ k; 4o
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.186
zakupiono w 2009

Dzieło autorstwa Mikołaja Arnolda (1618–1680) – teologa reformowanego pochodzącego z rozrodzonej i zasłużonej dla Leszna rodziny. Arnold był przez wiele lat rektorem uniwersytetu we Franeker, gdzie osiadł i zmarł. Prezentował typ ortodoksyjnego teologa, zwalczającego m.in. chiliastyczne poglądy Jana Amosa Komeńskiego, swego nauczyciela z czasu nauki w leszczyńskim gimnazjum. Wydał liczne pisma, w tym polemiczne. Taki przykład stanowi prezentowany tom, w którym Arnold zmierzył się z Katechizmem Rakowskim, publikując 46 dysput swych studentów, wśród których – obok Holendrów i Fryzyjczyków – byli także Polacy: szlachcice Sykstus Rubelski, Samuel Ręczyński i Krzysztof Potocki oraz mieszczanie Johannaes Brausek z Leszna i Johannes Arnold ze Wschowy. Tom opatrzony został praktycznymi indeksami: rzeczowym i odsyłającym do cytatów biblijnych.
Dzieło zadedykowane ks. Januszowi Radziwiłłowi (1612–1655), protektorowi kalwinistów.

Estreicher XII, 226
Kamila Szymańska