Biblisches Spruch-Büchlein, …

Biblisches Spruch-Büchlein, Der lieben Evangelisch-Lutherischer Schule zugethanen Jugend in Lissa…
Johann Benjamin Kretschmer
Leszno, Michael Buck, 1675
52 s; 8o
Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 01.E.17/4
proweniencje: 1. Gottfried Ernst Woide, 2. Bibliothek der St. Johanniskirche zu LISSA i.P. – pieczęć

Podręcznik do nauki religii dla uczniów szkoły luterańskiej w Lesznie autorstwa Johanna Benjamina Kretschmera (1688–1695), syna archidiakona ze Strzelina. Przybył do Leszna w 1674 roku na stanowisko kolegi, w 1694 roku został konrektorem i rektorem. Znany jest także jako autor sztuki teatralnej, wystawionej przez przygotowanych przezeń uczniów. Przykłady biblijne zebrane w prezentowanym dziele były elementem szkolnej edukacji religijnej.
Książka ze zbiorów Gottfrieda Ernsta Woidego, pochodzącego ze znanej w Lesznie rodziny wyznania ewangelicko-reformowanego, ofiarowana do biblioteki gimnazjum w XVIII wieku.

M. Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań 2016, poz. 648, s. 192
Kamila Szymańska