Katalog biblioteki

[Wilhelm Adam Bickerich]
Katalog der Bestände vor 1800 in der St. Johannis-Bibliothek zu Lissa-Leszno, aufgestellt 1932
1932
papier, maszynopis
luźne karty, 55 s; 17,9 x 22,5 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie
z kościoła św. Jana w Lesznie

Spis zasobu biblioteki kościoła św. Jana w Lesznie sporządzony w 1932 roku na podstawie wcześniejszych inwentarzy sprzed 1800 roku, przechowywanych w ramach zespołu Akta Braci Czeskich (sygn. 1730, 1731). Zestawiony w podziale na 11 działów (Exegese; Kirchen- und Dogmen-Geschichte; Dogmatik; Ethik; Apologetik, Irenik und Polemik; Praktische Theologie; Geschichte und Geographie; Philosophie, Naturwissenschaft, Medizin; Philologie; Paedagogik; Literatur und Varia). Zawartość katalogu daje wyobrażenie o horyzontach intelektualnych oraz zagranicznych kontaktach leszczyńskiej Jednoty.
Autorem spisu jest zapewne Wilhelm Bickerich, pastor kościoła, opiekun archiwum oraz autor licznych prac z dziejów Jednoty, stosunków wyznaniowych w Wielkopolsce oraz dziejów Leszna.
Kamila Szymańska