Wiersz Anny Memoraty do Adama Grodzieckiego

Leszno, Daniel Vetter, 1642
30,5 x 20 cm
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Rkp. 149, inw. 147, k. 128
w zbiorach Biblioteki Raczyńskich od XIX wieku

Anna Memorata (między 1612 a 1612 – około 1645) – poetka, córka duchownego Jednoty, emigranta z pierwszej fali czeskiego wychodźstwa, osiadłego w Toruniu. Swe wiersze w języku łacińskim, podpisywane zazwyczaj, jak i w tym przypadku, „Virgo Pol[ona]”, publikowała w okresie pobytu w Lesznie m.in. w Laurifoliorum libri VIII et IX (Leszno 1641) oraz na pojedynczych arkuszach w postaci ulotek. Jej talent poetycki docenili leszczyńscy twórcy, m.in. Johann Heermann, Jan Jonston, Jonasz Scultetus i zwłaszcza Christian Teodor Schosser – promotor jej twórczości. Prezentowany utwór dedykowała Adamowi Grodzieckiemu herbu Dryja (zm. 1647), posłowi na sejmy, dworzaninowi królewskiemu, kasztelanowi międzyrzeckiemu, dziedzicowi Wyszyny. Łączyły go bliskie stosunki z Bogusławem Leszczyńskim. Był człowiekiem wykształconym, o talencie publicystycznym, który pozostawił po sobie liczne mowy. Z kalwinizmu przeszedł na katolicyzm.
Utwór okala ozdobna ramka złożona z listw skomponowanych z drobnych metalowych t loków oraz w poziomie z podłużnych winiet. Część tytułowa złożona  wersalikami z wyeksponowanym nazwiskiem i imieniem adresata wiersza. Karta znajduje się w rękopisie zawierającym miscellanea historyczno-literackie w odpisie Adama Grodzieckiego dotyczące wypadków w Polsce podczas panowania Władysława IV. Na kolejnej karcie znajdują się rękopisy utworów Memoraty z lat 1641 i 1644 (k. 129).

T. Wierzbowski, Anny Memoraty „dziewicy polskiej” łacińskie wiersze z lat 1640–1644, Warszawa 1895
Kamila Szymańska