Portret Georga Teubnera

Portret pastora Georga Teubnera Georg Paul Busch 1 poł. XVIII w. papier, miedzioryt 43,5 x 27,5 cm Muzeum Narodowe we Wrocławiu, nr inw. VII-903 Mężczyzna ukazany w w ¾, lekko zwrócony w lewo. Ubrany w[…]

Portret Jonasza Szlichtynga

Lambert Visscher (1633-1690) Amsterdam, 1665 papier, miedzioryt 31,8 x 19,5 (arkusz), 23 x 15,5 cm (kompozycja) Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S. 141 Postać ukazana w popiersiu ¾ w lewo ujęta owalną ramą, tło[…]

Portret Andrzeja Dudycza

Bartłomiej Strachowski (1693–1759), sygn. przy krawędzi kompozycji u dołu z prawej: Strachowskӳ sculpsit Vratisl. Wrocław, 1756 (odbitka dwudziestowieczna zamieszczona w albumie: Jan Kuglin, Dawne miedzioryty śląskie z płyt przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbił[…]

Portret Fausta Socyna

1739 papier, miedzioryt 15,5 x 10,2 cm. Biblioteka Narodowa, nr inw. G.3464 Zbiory graficzne Biblioteki Wilanowskiej Rycina wykonana jako frontispis do dzieła Georga Ludwiga Oedera, Catechesis Racoviensis, Seu, Liber Socinianorum Primarius […], Frankfurt i Lipsk[…]

Portret Jana Ludwika Wolzogena

[po 1668]. papier, miedzioryt 13 x 10 cm (odbitka obcięta) Biblioteka Narodowa, nr inw. G.30541 Zbiory graficzne Biblioteki Wilanowskiej Rycina przedstawia półpostać teologa na neutralnym tle. Poniżej napis: Iohannes Lvdovicvs Wolzogen, Austriacus Liber Baro in[…]

Portret Jana Crella

Lambert Visscher (około 1631-po 1691) Amsterdam, 1668 papier, miedzioryt 22,3 x 14,2 cm Biblioteka Narodowa, nr inw. G.9715 Kolekcja Czetwertyńskich Rycina powstała jako frontispis do dzieła Johanna Crella Opera Omnia, Exegetica, Didactica Et Polemica: Magnam[…]

De iterato Sociniano irenico…

De iterato  Sociniano irenico iterate ad Christianos Admonitio, Sive Pseudo-Irenici… Danielis Zwickeri… Jan Amos Komeński Amsterdam, Johannes Pascovius, Johann Theophil Kopydlansky, 1661 [3] k, 212 s; in octavo Archiwum Państwowe w Poznaniu, nr inw. APP 01.G/41/2[…]

Dispvtacia kśiędza Hieroniima Powodowskiego…

Dispvtacia kśiędza Hieroniima Powodowskiego, z Ministrem Zboru Nowoariańskiego Smigelskiego, Janem Krotowiciuszem. O niktorych Artikułach przedwiecżnego Bostwa Syna Bożego, y Troyce przenaświętszey. Tamże w Zborze Smigielskim, przy nie małey liczbie osob rozmaitego stanu iawnie odprawowana, dnia[…]