Potwierdzenie wolności wyznania dla braci czeskich i luteranów

Aleksander Józef Sułkowski potwierdza wolność wyznania dla gmin braci czeskich i augsburskiej
1738
pergamin
60 x 51,5 cm
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Leszna, sygn. 73

W 1738 roku Aleksander Józef Sułkowski objął dobra zakupione od Stanisława Leszczyńskiego. Parafiom braci czeskich oraz luterańskiej potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje. W prezentowanym dokumencie poświadcza, że ważność zachowują akty wydane przez jego poprzedników w 1555, 1580, 1635, 1659, 1660, 1664, 1672, 1685, 1686, 1697 i 1708 roku. Pieczęć zamieszczona została w metalowej puszce zawieszonej na tasiemce koloru niebieskiego.
Kamila Szymańska