Uposażenie dla parafii Jednoty

Rafał Leszczyński wyznacza uposażenie dla kaznodziei gminy wyznania czeskiego
Gołuchów, 16 I 1580

kopia, XVIII wiek
papier, rękopis
43 x 35 cm
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 49

Rafał V Leszczyński przyjmując wyznanie braci czeskich i oddając im kościół katolicki w użytkowanie zobowiązany był do łożenia na jego utrzymanie. Prezentowany dokument jest potwierdzeniem funkcji patronackich dziedzica miasta. Rafał Leszczyński zobowiązał w nim duchownych Jednoty do pobożnego życia i wykonywania należnych im obowiązków. Sam też zadeklarował „te wszystkie pozytki, które z Miasteczka Leszna y ze Wsi Plebanowi przeszłemu y iemu dawane były choc dziesięciny albo sute zboze, y grosze a z domu każdego, iako od starodawna było, postanowiłem a postanawiam, aby to wszystko było wydawano: Ktemu z Folwarku, moiego aby tez ku pozywienii iego wydawano było y od Potomkow albo Urzędnikow dziesięć kop rzy, cztery kopy pszenice, pięć kop owsa, Ednę kopę jęczmienia, kopę grochu…” Zwolnił też od powinności względem zamku i dworu oraz odpłatności za drewno. Nowy duchowny i jego następcy przejęli po dotychczasowym katolickim księdzu plebanię z ogrodem, rolą i łąkami.
Dokument opublikowany została przez Stanisława Karwowskiego w Kronice miasta Leszna (Poznań 1855, s. 116–119.
Kamila Szymańska