Zbiór dokumentów parafii luterańskiej

Privilegia und Urkunden
XVIII–XX w.
poszyt, 106 zapisanych stron; in folio
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Parafia św. Krzyża w Lesznie, sygn. 11

Poszyt stanowi zbiór odpisów najważniejszych aktów dokumentujących prawa luteranów w Lesznie, w tym przywileje nadane im przez właścicieli Leszna na przestrzeni XVII i XVIII wieku. W dalszej części znajduje się wykaz legatów na rzecz wspólnoty z lat 1677–1792, m. in. fundacja diakona Jeremiasa Hentschela na rzecz biblioteki i szpitala św. Jeremiasza, Anny Marii Frantzke, Dionysiusa Döringa oraz Lissenheimów. Ten ostatni legat na mocy testamentu był podstawą do wypłat stypendiów dla czterech alumnów z Leszna z kapitału w wysokości 10 000 rthl. Wypłacano je jeszcze w XIX wieku. Kolejne wpisy to wykazy duchownych, rektorów, kantorów i organistów doprowadzone do 1907 roku. Na końcu pomieszczono „Miscellanea Ecclesiastica”, będące rodzajem kroniki najważniejszych wydarzeń.
Kamila Szymańska