Wilhelm Bickerich

Wilhelm Bickerich (1867–1934) Syn pastora w Zeiskau, wychowany w Poznaniu przez dziadka, pastora w kościele św. Piotra. Studia teologiczne odbył w Erlangen, Bazylei i Halle oraz Wittenberdze. W 1892 roku kaznodzieja pomocniczy w Lesznie, od[…]

Relacja z kolekty A.S. Hartmanna

Vademecum seu itinerarium… Adam Samuel Hartmann 1657–1658 papier, 115 kart; in quarto Archiwum Państwowe w Poznaniu, ABCz, sygn. 2260 z archiwum kościoła św. Jana Pamiętnik z podróży po Europie zachodniej odbytej przez Adama Samuela Hartmanna (1627-1691),[…]

Zaplecze intelektualne parafii św. Jana

Grupą szczególnie dbającą o poziom wykształcenia swych kadr duchownych byli bracia czescy. Już w początkach swego istnienia przykładali wagę do religijnej lektury i zadziwiali znacznym odsetkiem wiernych umiejących czytać. Traktując swój pobyt w Lesznie z[…]

Tabliczki trumienne

Tabliczki trumienne Leszno?, 1713–1833 blacha metalowa, m.in. miedziana ok. 5–7 x ok. 5–6 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 275/1-51 w zbiorach od 1970 Tabliczki pochodzą z kościoła św. Jana, najpewniej z trumien[…]

Sala konfirmacyjna

Rysunek techniczny sali konfirmacyjnej parafii ewangelicko-reformowanej p.w. św. Jana w Lesznie E[duard]. Stein Leszno, 4 XI 1887 woskówka, rysunek techniczny 37 x 43 cm Archiwum Państwowe w Lesznie, zespół nr 34/21/0 Akta miasta Leszno, sygn.[…]

Misa chrzcielna

C. Ernst Berlin, 1909 srebro wysokość 6,5 cm, szerokość 46,3 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 194 do 1945 w kościele św. Jana, następnie wywieziona do Herrnhut; rewindykowana w 1959, w zbiorach od[…]

Wnętrze kościoła św. Jana

  Wnętrze kościoła św. Jana Chrzciciela w Lesznie Anton Fenske Leszno, przed 1908 papier, druk Muzeum Okręgowe w Lesznie, MLH 2010 zakupiono w 1971 Pocztówka przedstawia wnętrze kościoła św. Jana z widokiem na prezbiterium, jednoprzestrzenną[…]

Kościół św. Jana – widokówka

Widokówka przedstawiająca wyższą szkołę dla dziewcząt, kościół św. Jana i sierociniec w Lesznie Georg Ebelt Leszno, przed 1915 papier, druk kolorowany 8,7 x 14,3 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 2021 zakupiono w[…]

Portret Jana Jerzego Schlichtinga

Jan Jerzy Schlichting (1597–1658) – sędzia ziemski wschowski, od około 1628 roku zarządca dóbr Rafała VI i Bogusława I Leszczyńskich, aktywny działacz Jednoty braci czeskich. Był odpowiedzialny za proces osiedlania religijnych uchodźców w Lesznie. Wielokrotny[…]

Bracia czescy

  Bracia czescy to wyznanie wyrosłe z nauki Jana Husa, z jego radykalnej frakcji – taborytów. W 1457 roku jedna z grup pod wodzą biskupa praskiego Jana Rokyčany osiadła we wsi Kunwald na wschodzie Czech,[…]