Wnętrze kościoła św. Jana

 

Wnętrze kościoła św. Jana Chrzciciela w Lesznie
Anton Fenske
Leszno, przed 1908
papier, druk
Muzeum Okręgowe w Lesznie, MLH 2010
zakupiono w 1971

Pocztówka przedstawia wnętrze kościoła św. Jana z widokiem na prezbiterium, jednoprzestrzenną nawę oraz fragment zdobionego freskami sklepienia widzianych z wysokości empory zachodniej. W oświetlonym sześcioma wysokimi, zwieńczonymi półokrągłe oknami prezbiterium widoczny ołtarz, w nawie umiejscowiona na jednym z filarów empory ambona ze zwróconymi w jej stronę ławkami; wzdłuż ścian bocznych wsparte na drewnianych filarach empory z masywną, zdobioną płycinami balustradą. W lewej części biegnący przez całą wysokość fotografii, zdobiony regularnie rozmieszczonymi kulistymi ozdobami sznur od jednego z trzech zwisających ze sklepienia żyrandoli. Przy górnej krawędzi pocztówki napis: Lissa i. P. / St. Johannis = Kirche. Całość utrzymana w bladej, chłodnej tonacji z odcieniami kolorów niebieskiego, białego i zielonego.
Zbudowany dla Jednoty braci czeskich zbór św. Jana Chrzciciela charakteryzuje się skromnym, surowym wręcz wystrojem wynikającym ze stojącej w opozycji do katolickiej sztuki barokowej, protestanckiej idei odrzucenia wszelkiego rodzaju przepychu. Proste, jednoprzestrzenne wnętrze z dobrze widocznym ołtarzem oraz pochodzącą z 1720 roku, umiejscowioną centralnie dla ławek amboną, umożliwiało realizację jednego z kluczowych ewangelickich postulatów sola scriptura, nakazującego odwołanie się do Pisma Świętego oraz jego wspólną lekturę podczas liturgii. Obiegające wnętrze empory zwiększały natomiast zarówno widoczność, jak i słyszalność, rozszerzając ponadto powierzchnię użytkową kościoła oraz zapewniając dodatkowe miejsca siedzące. Wnętrze świątyni urozmaicone powstałymi około 1716 roku freskami.
Anna Agata Ciesielska