Wilhelm Bickerich

Wilhelm Bickerich (1867–1934)
Syn pastora w Zeiskau, wychowany w Poznaniu przez dziadka, pastora w kościele św. Piotra. Studia teologiczne odbył w Erlangen, Bazylei i Halle oraz Wittenberdze. W 1892 roku kaznodzieja pomocniczy w Lesznie, od 1897 pierwszy pastor.
Od początku pobytu w Lesznie zainteresował się przeszłością kościoła oraz jego bogatymi zbiorami archiwalnymi i bibliotecznymi. Na gruncie podjętych badań opracował blisko 200 prac: monografii, przyczynków, wydawnictw źródłowych oraz recenzji ogłaszanych na łamach periodyków oraz jako wydawnictwa samoistne, nie licząc drobnych artykułów w prasie. Redagował serie: „Aus Posens kirchlicher Vergangenheit” (1911–1918), „Aus Lissas Vergangenheit. Quellen und Forschungen zur Geschichte Lissas” (1912–1914) oraz rocznik i kalendarz parafialny.

Do najcenniejszych prac Bickericha należą m.in.: niemieckie wydanie diariusza Jednoty oraz opis zniszczenia Leszna z oryginału autorstwa Komeńskiego, studium o związkach Leszna z Herrnhut, liczne zarysy biograficzne wybitnych postaci dawnego Leszna oraz monograficzne ujęcia wydarzeń z dziejów miasta.
Występował jako obrońca polskich nabożeństw w kościele św. Jana.