Misa chrzcielna

C. Ernst
Berlin, 1909
srebro
wysokość 6,5 cm, szerokość 46,3 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 194
do 1945 w kościele św. Jana, następnie wywieziona do Herrnhut; rewindykowana w 1959, w zbiorach od 1962

Misa ośmioboczna o gładkim lustrze i szerokim kołnierzu. Na kołnierzu inskrypcja w języku niemieckim: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes.
Misę do

chrzcielnicy ufundowało małżeństwo Otto i Synodia Handke z d. Leukert z Jeleniej Góry z okazji 400. rocznicy urodzin Jana Kalwina, o czym informuje inskrypcja: 1900 / Aus alten reformirten Familien / der Unität stammend stifteten zur / 400 jährigen Gedankfeier der grossen / Reformators Calvin diese Taufgeräte / Apotheker Otto u. Sidonis Handke geb. Leukert / in Hirschberg i. Sch. Małżeństwo Handków wywodziło się z Leszna ze starych, reformowanych rodów Jednoty. Fundacja miała podkreślić związki z miejscem pochodzenia i parafią.
Małgorzata Gniazdowska