Kirchweihpredigt bei der Einwehung…

Kirchweihpredigt bei der Einwehung der ersten Kirche der evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Lissa Melchior Maronius wyd. Gottfried Smend Leszno, Oskar Eulitz (Friedrich Ebbecke’s Verlag), 1906 31 s. Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. 139 w zbiorach[…]

Gottfried Smend

Gottfried Smend (1866–1943) Pochodził z Barmen, był synem tamtejszego przemysłowca. Do Leszna trafił w 1892 roku na stanowisko drugiego pastora, rok później ordynowany na pierwszego pastora. Był inicjatorem prac renowacyjnych w świątyni i dobrym organizatorem[…]

Lesna erudita lutherana

Lesna erudita lutherana Christian Siegmund Thomas 1741 K. I, II, 36 (k. I, 36 niezapisane), 19 x 15,5 cm i mniej oprawa: półpłótno z superekslibrisem Biblioteki Raczyńskich Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Rkp. 341, inw. 339,[…]

Jubileusz wynalazku druku w 1640

Ehren-Ruhm der Edlen BuchdruckerKunst… Johann Heermann Leszno, Wigand Funck, 1640 16 s; in octavo Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. 381763 W 1640 roku w krajach kultury niemieckiej hucznie świętowano 200. rocznicę wynalezienia druku. Doniosłość tego epokowego[…]

Druki noworoczne

Druki noworoczne 41 luźnych kart formatu in folio Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S. 55 z biblioteki parafii św. Krzyża w Lesznie Parafia luterańska w Lesznie kultywowała zwyczaj drukowania noworocznych życzeń dla swych wiernych.[…]

Biblisches Sprüch-Büchlein

Biblisches Spruch-Büchlein, Der lieben Evangelisch-Lutherischer Schule zugethanen Jugend in Lissa… Johann Benjamin Kretschmer Leszno, Michael Buck, 1675 52 s; 8o Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 01.E.17/4 ze zbiorów biblioteki parafii św. Jana w Lesznie proweniencje:[…]

Portret trumienny Potworowskiego

Portret trumienny nieokreślonego Potworowskiego malarz działający w Wielkopolsce Leszno, 1 ćwierć XVIII w. blacha miedziana, olej 57 x 56 cm, sześciobok Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. ML 38 z kościoła św. Krzyża w Lesznie;[…]

Portret pastora

Portret pastora malarz nieokreślony Leszno, II poł. XVIII w. płótno, olej 84 x 70,5 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, ML 7 z kościoła św. Krzyża, w zbiorach od 1946 Portretowany ujęty w półpostaci, en trois[…]