Portret pastora

Portret pastora
malarz nieokreślony
Leszno, II poł. XVIII w.
płótno, olej
84 x 70,5 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, ML 7
z kościoła św. Krzyża, w zbiorach od 1946

Portretowany ujęty w półpostaci, en trois quarts w lewo. Ubrany w czarną togę, białą befkę, przy rękawach białe mankiety. Jedna dłoń wsparta na książce leżącej na blacie, druga w geście wskazującym.
Wizerunek nieznanego pastora utrzymany w konwencji portretów duchownych protestanckich, przedstawia go w typowym stroju, stojącego przy stoliku przykrytym granatową tkaniną, na którym znajduje sie książka. Prawą ręką wskazuje retorycznym gestem na leżącą książkę, lewą opiera na niej. Te elementy portretu wskazują, że chodzi o duchownego luterańskiego, który składa jednoznaczne wyznanie swojej wiary.
Brak sygnatury na obrazie wskazuje na to, iż podobnie jak w przypadku większości portretów upamiętniajacych działalność ewangelickich pastorów, jego twórcą mógł być miejscowy malarz, jakich wielu działało na rzecz parafii. Portret nie zawiera napisów biograficznych, stąd nazwisko pastora, podobnie jak autora dzieła pozostaje nieznane.

niepublikowany
Grażyna Michalak