Lesna erudita lutherana

Lesna erudita lutherana
Christian Siegmund Thomas
1741
K. I, II, 36 (k. I, 36 niezapisane), 19 x 15,5 cm i mniej
oprawa: półpłótno z superekslibrisem Biblioteki Raczyńskich
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Rkp. 341, inw. 339, k. 1–2v
w zbiorach Biblioteki Raczyńskich od XIX w.

Rękopis słownika uczonych leszczynian wyznania luterańskiego zawiera 68 biogramów urodzonych w Lesznie wyróżniających się przedstawicieli tej wspólnoty i do dziś stanowi cenne źródło informacji o opisanych osobach. We wstępie autor – senior Kościoła i luterański pastor w Lesznie – zaznaczył, że napisał tę pracę z wdzięczności do Leszna za pełne miłości (liebreich) przyjęcie. Tomas (1695-1751) jest również autorem cennej pracy o stanie parafii luterańskich w Polsce, dwukrotnie wydawanej Altes und Neues vom Zustande…, katechizmu, wydawcą śpiewnika.
Tekst ukazał się drukiem dopiero w 1938 roku staraniem Gottfrieda Smenda (1866–1943), duchownego parafii luterańskiej w Lesznie, autora licznych opracowań dziejów tej religijnej wspólnoty. Przypisy do edycji opublikowanej na łamach „Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen” (Heft 35) opracował ostatni pastor tej parafii, Martin Rutz.
Kamila Szymańska