Księga cmentarza parafii luterańskiej

  

Begräbnissbuch der Kreuzkirche in Lissa
1791
zeszyt o wymiarach 36 x 23 cm; zapisanych 17 kart
rękopis, papier
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLPHa 1125
dar

Założony w 1791 roku zeszyt stanowi dokumentację nieistniejącej już dziś nekropoli parafii Krzyża. Zawiera wykazy pochowanych osób odzwierciedlające układ cmentarza i jego podział na części i kwatery. Zapisy w obrębie kwater pozwalają rozpoznać dawnych mieszkańców Leszna wyznania ewangelicko-augsburskiego, a dzięki datom życia i / lub pochówków sa pomocne w uściślaniu biografii i związków rodzinnych leszczyńskich luteranów.
Kamila Szymańska