Kirchweihpredigt bei der Einwehung…

Kirchweihpredigt bei der Einwehung der ersten Kirche der evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Lissa
Melchior Maronius
wyd. Gottfried Smend
Leszno, Oskar Eulitz (Friedrich Ebbecke’s Verlag), 1906
31 s.
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. 139
w zbiorach od 1950

Reedycja kazania wygłoszonego z okazji poświęcenia pierwszego kościoła parafii luterańskiej w Lesznie w pierwszą niedzielę Adwentu 1635 roku, wygłoszonego przez pierwszego proboszcza tej wspólnoty, Melchiora Maroniusa (1603–1642).
Wydawnictwo przygotował do druku Gottfried Smend w oparciu o niezachowany do czasów nam współczesnych egzemplarz kazania, drukowanego przez Wiganda Funcka w 1636 roku.
Maronius – organizator wspólnoty leszczyńskich luteranów, osnuł treść swego kazania na fragmencie Ewangelii Mateusza (Mt 21, 1–9), mówiącej o przybyciu Jezusa do Jerozolimy. Autor pokrzepił swych współwyznawców, którzy w nowym miejscu zamieszkania odnaleźli nowy dom i zyskali nową świątynię, której imię przeniesiono z opuszczonego kościoła w przejętej przez katolików Górze. Kazanie wydrukowano w roku śmierci Rafała Leszczyńskiego, który przyjął luteranów w Lesznie. Maronius wyraził w nim żal po stracie dobroczyńcy i jednocześnie podziękował za wspaniałomyślny gest jemu oraz Janowi Jerzemu Schlichtingowi, który był wykonawcą decyzji dziedzica Leszna.
Kamila Szymańska