Postylla domowa Samuela Hentschela

Postilka domowa dla chorych i zasmuconych… Samuel Hentschel 683, [5] s; in octavo Wrocław, Georg Baumann młodszy – spadkobiercy, 1719 Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 129053 nabyto do Biblioteki Kórnickiej najpewniej przed 1924[…]

Zbiór dokumentów parafii luterańskiej

Privilegia und Urkunden XVIII–XX w. poszyt, 106 zapisanych stron; in folio Archiwum Państwowe w Poznaniu, Parafia św. Krzyża w Lesznie, sygn. 11 Poszyt stanowi zbiór odpisów najważniejszych aktów dokumentujących prawa luteranów w Lesznie, w tym[…]

Texte zur Kirchenmusik…

Karl Gottlob König Leszno, Samuel Gottlieb I Presser, 1788 k.nlb 8; 12o Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S. 118 w zbiorach od 1950 Drobny druczek zawierający najpopularniejsze pieśni religijne śpiewane w kościele luterańskim w[…]

Biblisches Spruch-Büchlein, …

Biblisches Spruch-Büchlein, Der lieben Evangelisch-Lutherischer Schule zugethanen Jugend in Lissa… Johann Benjamin Kretschmer Leszno, Michael Buck, 1675 52 s; 8o Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 01.E.17/4 proweniencje: 1. Gottfried Ernst Woide, 2. Bibliothek der St.[…]

Elementarz

Leszno, Michael Lorentz II Presser, [między 1769–1771] 1 arkusz zadrukowany jednostronnie własność Renate Sternel Wszystkie działające w Lesznie szkoły elementarne używały do nauki czytania, pisania, rachunków i podstaw wiary podręczników, często – w przypadku tzw.[…]