Andächtigees Seelen-Vergnügen in gesammleten Geistlichen Liedern…,

[Christian Siegmund Thomas]
Leszno, Johann Gottfried Cundisius, 1739
[8] k, 372 s, [1] k, 58 s, [14] k; in octavo
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.92
z biblioteki parafii św. Krzyża w Lesznie, w zbiorach od 1950

Kolejny śpiewnik przygotowany dla potrzeb leszczyńskiej parafii, zawierający także dodatek modlitw. Autorem zbioru był Christian Siegmund Thomas (1695–1750), od 1737 roku duchowny luterańskiej parafii w Lesznie, późniejszy senior Kościoła. W tomie zestawiono 447 utworów różnych autorów, w tym także tłumaczone stare hymny łacińskie, litanie i psalmy. Kolejne poszerzone edycje ukazały się w Lesznie jeszcze w 1743 i 1759 roku, co przemawia za tym, że śpiewnik spotkał się z życzliwym przyjęciem wiernych, mimo licznych edycji śpiewników dostępnych na leszczyńskim rynku księgarskim.

W. Bickerich, Zur Geschichte des Buchdrucks und Buchhandels in Lissa, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Poseb” 19, 1909, s. 26; G. Smend, Lissaer Gesangbücher [w:] Zacharias Herrmann. Ein Frommem Sänger in schwerer Zeit, Lissa 1917, s. 26–27; K. Szymańska, Katalog starych druków Muzeum Okręgowego w Lesznie, Leszno 2001, poz. 13, 14, s.43–44
Kamila Szymańska