Vehrmehrte Sammlung geistlicher Lieder…

Vehrmehrte Sammlung geistlicher Lieder, zum Gebrauch der Evang. Lutherischen Gemeine in Lissa…
Johann Caspar Längner
Leszno, Samuel Gottlieb i Presser i Michael Lorentz II Presser, 1767
[9] k, 1166 s, [16] k; in octavo
oprawa XVIII w.: aksamitn, blok złocony
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.153
przekazano ze zbiornicy złomu w Lesznie w l. 70. XX w.

Śpiewnik – wotum dziękczynne autora, pastora Johanna Caspara Längnera (1717–1793), za 50 lat życia i 25-lecie służby duszpasterskiej. W zbiorze znalazło się 1040 pieśni, spośród których 200 zostało gruntownie „odświeżonych“ przez autora, który swą ingerencję w oryginalne teksty tłumaczył niezrozumieniem ich treści i porównał je obrazowo do niemodnej sukienki. Utwory te noszą piętno pietyzmu. Książka pomyślana została jako kompendium pobożnego luteranina, bo zaopatrzono ją w obszerny, 200-stronicowy dodatek modlitw. Śpiewnik ukazał się w wysokim nakładzie 3000 egzemplarzy.

W. Bickerich, Zur Geschichte des Buchdrucks und Buchhandels in Lissa, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen” 19, 1909, s. 27
Kamila Szymańska