Pocztówka przedstawiająca wnętrze kościoła św. Krzyża w Lesznie

Tadeusz Semrau
Leszno, 1920–1936
papier, druk
9 x 14 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 2140
zakupiono w 1974

Pocztówka przedstawia wnętrze kościoła p. w. św. Krzyża z widokiem na wschodnią stronę jednoprzestrzennej nawy z perspektywy północno-zachodniej części niższej empory. Na pierwszym planie po lewej stronie widoczny bogato zdobiony baldachim ambony wraz z fragmentem poręczy kosza, pośrodku zwisający ze sklepienia żyrandol gazowy o kulistych, szklanych kloszach. W nawie dwa rzędy gęsto ustawionych, zwróconych w stronę ołtarza ławek. Wnętrze obiegają przedzielone masywnymi filarami, dwupoziomowe empory o pełnej, drewnianej balustradzie, wspierane dodatkowo delikatniejszymi, zdwojonymi podporami. W zachodniej części świątyni empora organowa z prospektem organowym. Fotografię obiega biała, szeroka obwódka, na której u dołu napisy – po stronie lewej: LESZNO. Kościół św. Krzyża – Kreuzkirche, po prawej: Fot. T. Semrau. Całość utrzymana w czarno-białej tonacji o ciepłym odcieniu. Pocztówka wykonana w znanym leszczyńskim zakładzie fotograficznym Tadeusza Semrau funkcjonującym w latach 1920–1936 na miejscu istniejącego wcześniej zakładu fotograficznego Carla Feichtnera.
Wnętrze wybudowanego dla parafii luterańskiej kościoła św. Krzyża prezentuje charakterystyczne dla wyznań protestanckich założenie centralne, mające na celu skupienie uwagi wiernych na głoszonym podczas liturgii Słowie Bożym. Wrażenie koncentracji przestrzeni osiągnięte zostało poprzez zarysowanie nawy głównej w oparciu o kształt elipsy, którą wyznaczają potężne, podtrzymujące sklepienie filary. Pomiędzy nimi, w celu gromadzenia w świątyni jak największej liczby wiernych, ustanowiono dwupiętrowe, nieistniejące obecnie empory, które ze względu na zły stan techniczny rozebrane zostały w ostatniej ćwierci XX wieku.
Anna Agata Ciesielska