Konkluzje, które stanęły na konwencie

Konkluzje, które stanęły na konwencie…, 1773 38 s; folio Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta braci czeskich, sygn. 1582 Zapis poruszanych zagadnień i postanowień podjętych podczas obrad konwentu, jaki miał miejsce w Lesznie w dniach 11–15[…]

Plan gimnazjum

Plan gimnazjum Leszno przed 1712 rysunek techniczny, papier 17,5 x 29,2 cm Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 2531, s. 131–133 Rysunki projektowanego budynku ujmują: widok fasady od strony południowej, rzut parteru i[…]

Drzewo genealogiczne Cassiusów

Drzewo genealogiczne rodziny Cassiusów 1 poł. XIX wieku papier naklejony na płótno, gwasz 84,5 x 118 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 219 Drzewo genealogiczne rodu ukazane zostało w formie rozrośniętej jabłoni, gdzie[…]

Uposażenie dla parafii Jednoty

Rafał Leszczyński wyznacza uposażenie dla kaznodziei gminy wyznania czeskiego Gołuchów, 16 I 1580 kopia, XVIII wiek papier, rękopis 43 x 35 cm Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 49 Rafał V Leszczyński przyjmując[…]

Biblia kralicka

Biblia Vetus Testamentum Kralice, 1579 papier, druk oprawa, XVII w.: deska obciągnięta skórą, okucia, klamry [4], 324 s, [6] k; in quarto Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 31202 stary zasób Biblia kralicka jest[…]

Biblia brzeska

Biblia brzeska Biblia święta tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu wlasnie z Zydowskiego, Greckiego y Łacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wylożone Brześć Litewski, 1563 [1] k, 579 k (brak k.[…]

Antepedium

Antependium warsztat nieznany Polska, 1 poł. XVIII wieku tkanina jedwabna, koronka, haft 388 x 63 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 213 do 1945 w kościele św. Jana, następnie wywiezione do Herrnhut; rewindykowane[…]

Nakrycie ołtarzowe

warsztat nieznany Polska ? jedwab, aplikacja jedwabna, haft 286 x 84 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 201 do 1945 w kościele św. Jana, następnie wywiezione do Herrnhut; rewindykowane w 1959; w zbiorach[…]