Biblia kralicka

Biblia Vetus Testamentum
Kralice, 1579
papier, druk
oprawa, XVII w.: deska obciągnięta skórą, okucia, klamry
[4], 324 s, [6] k; in quarto
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 31202
stary zasób

Biblia kralicka jest pierwszym całościowym przekładem Biblii na język czeski dokonanym z języków oryginalnych – Stary Testament przetłumaczono z hebrajskiego, a Nowy Testament z greckiego. Pierwsze wydanie liczyło sześć tomów i ukazało się w latach 1579–1593. Biblię kralicką cechuje ścisłość przekładu, walory językowe oraz dokładne i obszerne komentarze, które zawierają wyjaśnienia egzegetyczne, noty, nawiązania do biblijnej archeologii, historii, geografii i mitologii. Biblia kralicka, przetłumaczona przez braci czeskich, była typowym protestanckim tłumaczeniem Pisma Świętego i do XIX wieku nadal używana w Czechach.
Kórnicki egzemplarz Biblii kralickiej zawiera ręcznie malowane drzeworyty, winiety oraz bordiury. Marginesy kart zdobią piękne floratury. Dodatkowo dla większej przejrzystości zastosowano tzw. żywą paginę, która polegała na umieszczeniu w górnej części każdej stronicy tytułu danej księgi.

The interpretation of the Bible. The International symposium in Slovenia, pod red. Jože Krašovec, Sheffield 1998
Małgorzata Potocka