Portret Jerzego Arnolda

Józef Sonntag (1784–1834), sygn. u dołu kompozycji: J. Sonntag. Kraków, w Litografii P. Wyszkowskiego, przed 1834 papier, litografia 10,5 x 10,5 cm, z napisem 15,5×10,5 cm. Biblioteka Narodowa, nr inw. G.2939 Zbiory Graficzne Biblioteki Wilanowskiej[…]

Sala obrad Rozmowy Przyjacielskiej

[w:] Thronische. Chronica in welcher die Geschichte dieser Stadt von MCCXXI. bis MDCCXXVI. aus bewehrten Scribenten und glaubwürdigen Documentis zusammen getragen worden… Jacob Heinrich Zernecke Berlin, 1727 Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 21499[…]

Texte zur Kirchenmusik…

Karl Gottlob König Leszno, Samuel Gottlieb I Presser, 1788 k.nlb 8; 12o Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S. 118 w zbiorach od 1950 Drobny druczek zawierający najpopularniejsze pieśni religijne śpiewane w kościele luterańskim w[…]

Kleine Hauss-Postill…

Samuel Hentschel Wittenberga i Frankfurt, Christian Heinrich Schumacher, Balthasar Christoph Wust, 1690 [6] k, 579 s; in ovtavo Oprawa XVII w.: pergamin Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.35-1 proweniencje: Sieg. d. Evangel. Kreuzkirche zu Lissa.[…]

Frommer Christen seufzende Seele…

Zacharias Herrmann Leszno, Karl Wilhelm Mehwald, 1796 128 s; in octavo Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S. 14 w zbiorach od 1950 Zacharias Herrmann (1643–1716) urodzony w Namysłowie, przybył do Leszna w 1669 roku. W[…]