Sala obrad Rozmowy Przyjacielskiej

[w:] Thronische. Chronica in welcher die Geschichte dieser Stadt von MCCXXI. bis MDCCXXVI. aus bewehrten Scribenten und glaubwürdigen Documentis zusammen getragen worden…
Jacob Heinrich Zernecke
Berlin, 1727
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 21499
stary zasób

Jacob Heinrich Zernecke (1672–1741) opisuje w swojej kronice ważniejsze rozprawy sądowe, wydarzenia polityczne, życie kulturalne Torunia oraz spis osób od 1231 do 1725 roku. Przytacza również historię z czasów, kiedy brał udział w zamieszkach między miejscowymi protestantami a katolikami, do których doszło w Toruniu, 16 lipca 1724 roku. J. Zernecke został za to skazany na śmierć, jednak na skutek próśb, m. in. jezuitów, został ułaskawiony.
Na uwagę zasługuje miedzioryt, który przedstawia Salę obrad Colloquium Charitativum w Toruniu w 1645 r. Był to wspólny zjazd katolików, luteranów i kalwinistów, którego celem było uzyskanie jedności wiary i pokoju religijnego. Ogromnie zaangażowany w przygotowania do Colloquium Charitativum, opracowując program walki o realizację najbardziej istotnych celów reformacji, był Jan Amos Komeński.

Estreicher XXXV, 288–291; Ł. Kurdybacha, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa 1957, s. 162–189
Małgorzata Potocka