Sztuki Komeńskiego

I Fortunae Faber. II Diogenes Cynicus. III Abraham Patriarcha Jan Amos Komensky Amsterdam, Pieter van den Berge, 1662 [2], 103, [1], 106, 69, [3], 103, [13], 106, [4], 69, [3] s; in duodecimo Polska Akademia[…]

Biblia gdańska

Biblia Swięta to jest Księgi Starego y Nowego Przymierza z żydowskiego y greckiego języka na polski pilnie y wiernie przetłumaczone Gdańsk, Andrzej Hünefeld, 1632 [14], 898, 219, [1], 286, 10 s; in octavo Polska Akademia[…]

Szpital diakonisek w Śmiglu

Widokówka przedstawiająca szpital sióstr diakonisek w Śmiglu Emil Langner Śmigiel, 1913–1917 papier, druk 8,8 x 13,8 cm własność Sylwii i Marka Żaków Widokówka przedstawia stojący przy ul. Kościuszki (dawna Schützen Strasse) szpital składający się z[…]

Kościół luterański w Śmiglu

Widokówka przedstawiająca ulicę Szkolną z ewangelickim kościołem p.w. św. Stanisława w Śmiglu Emil Langner Śmigiel, przed 1918 papier, druk 8,9 x 13,7 cm własność Sylwii i Marka Żaków Karta pocztowa z ujętym na wprost widokiem[…]

Acta conventus Thoruniensis

Acta conventus Thoruniensis, Celebrati Anno 1645. Mens. Septembr. Octobr. Nouembr. PRO Inuenda ranione componendorum Dossidiorumin Religione, per Regnum Poloniae.… Warszawa, Piotr Elert, 1645 k.nlb 134; 4o Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.145 zakupiono w[…]

Projekt polichromii

Projekt polichromii z kościoła św. Jana w Lesznie ostatnia ćw. XIX wieku gwasz 128 x 87,5 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 218 Projekt przedstawia plan polichromii sklepienia oraz ścian bocznych. Całość utrzymana[…]

Życzenia noworoczne

Druki noworoczne na lata 1774–1778 trzy karty formatu in folio, jedna formatu in quarto zadrukowana dwustronnie Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.55/40–43 z kościoła Krzyża w Lesznie Karty z tekstem noworocznych życzeń przeznaczone były do[…]