Życzenia noworoczne

Druki noworoczne na lata 1774–1778
trzy karty formatu in folio, jedna formatu in quarto zadrukowana dwustronnie
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.55/40–43
z kościoła Krzyża w Lesznie

Karty z tekstem noworocznych życzeń przeznaczone były do śpiewania, o czym informują wskazówki, na jaką melodię należy je wykonywać. „Neu Jahr-Lied” na 1774 rok pełniła rolę „cegiełki” na pomoc dla ubogich uczniów śmigielskiej szkoły. Teksty utworów mają charakter dziękczynno-błagalny.
Życzenia na rok 1778 podpisane zostały z imienia i nazwiska przez kantora i organistę śmigielskiej parafii, Christiana Schneidera. Funkcję tę pełnił jeszcze w 1812 roku. Zapewne spod jego pióra wyszły również pozostałe, niepodpisane, teksty. W tym czasie funkcję pierwszego pastora pełnili: Gottfried Riedel w latach 1772–1775 i Johann David Wolff w latach 1777–1810.

K. Szymańska, Życzenia noworoczne parafii luterańskich Leszna i Śmigla z lat 1670–1790. Przyczynek do dziejów literatury okolicznościowej i obyczajowości mieszczańskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, „Roczniki Biblioteczne” 54, 2010, s. 123–136, K. Szymańska, Katalog starych druków Muzeum Okręgowego w Lesznie, Leszno 2001, poz. 8, 9, 279, 342
Kamila Szymańska