Projekt polichromii

Projekt polichromii z kościoła św. Jana w Lesznie
ostatnia ćw. XIX wieku
gwasz
128 x 87,5 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 218

Projekt przedstawia plan polichromii sklepienia oraz ścian bocznych. Całość utrzymana jest w jasnych, pastelowych barwach: żółtej, kremowej, błękitnej. Na części polichromii sklepienia ornament złożony ze stylizowanych wici roślinnych tworzących powtarzające się prostokąty. W owalnych plafonach symboliczne malowidła przedstawiające: symbol Jahwe, arkę Noego, grządkę kwiatową, palmę. W centrum kompozycji przedstawienie domu posadowionego na skale na tle wzburzonego morza i chmurnego nieba.
Projekt polichromii powstał najprawdopodobniej w latach 90. XIX wieku i miał związek z malowaniem wnętrza kościoła, które ostatecznie odbyło się w 1898 roku. Polichromię wykonano. Widoczna jest ona na zdjęciach wnętrza kościoła z początku XX stulecia. Obecnie brakuje przedstawienia figuralnego na centralnym plafonie, widocznego na modelu kościoła z polowy XIX wieku. Zostało ono zamalowane, z powodów zniszczeń, w 1981 roku.

M. Urbaniak, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914, Poznań 2009, s. 200; W. Marzęcki, Św. Jan znany i nieznany, Leszno 2008, s. 37–43
Małgorzata Gniazdowska