Druk jubileuszowy

Bey dem durch Gottes Gnade erneuertem Gedächtnisse Des erschienenen Hunderten Jahres, Nach Aufferbauung und drauf erfolgten Einweyhung des schon Dritten Evangelischen Gottes-Hauses in Schmiegel… Martin Adelt ok. 1744 [2] k; in octavo Polska Akademia Nauk[…]

Katechizm rakowski

Catechismus der Gemeine derer Leute, die […] affirmirem und bekennen, das niemand anders, den nur allein der Vatter unsers Herrn Jesu Christi, der einige Gott Israel sey; […] Aus der Polnischen sprach verdeutschet […]. Raków,[…]

Postylla domowa Samuela Hentschela

Postilka domowa dla chorych i zasmuconych… Samuel Hentschel 683, [5] s; in octavo Wrocław, Georg Baumann młodszy – spadkobiercy, 1719 Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 129053 nabyto do Biblioteki Kórnickiej najpewniej przed 1924[…]

Szpital diakonisek w Śmiglu

Widokówka przedstawiająca szpital sióstr diakonisek w Śmiglu Emil Langner Śmigiel, 1913–1917 papier, druk 8,8 x 13,8 cm własność Sylwii i Marka Żaków Widokówka przedstawia stojący przy ul. Kościuszki (dawna Schützen Strasse) szpital składający się z[…]

Kościół luterański w Śmiglu

Widokówka przedstawiająca ulicę Szkolną z ewangelickim kościołem p.w. św. Stanisława w Śmiglu Emil Langner Śmigiel, przed 1918 papier, druk 8,9 x 13,7 cm własność Sylwii i Marka Żaków Karta pocztowa z ujętym na wprost widokiem[…]

Acta conventus Thoruniensis

Acta conventus Thoruniensis, Celebrati Anno 1645. Mens. Septembr. Octobr. Nouembr. PRO Inuenda ranione componendorum Dossidiorumin Religione, per Regnum Poloniae.… Warszawa, Piotr Elert, 1645 k.nlb 134; 4o Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.145 zakupiono w[…]

Życzenia noworoczne

Druki noworoczne na lata 1774–1778 trzy karty formatu in folio, jedna formatu in quarto zadrukowana dwustronnie Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.55/40–43 z kościoła Krzyża w Lesznie Karty z tekstem noworocznych życzeń przeznaczone były do[…]