Druk jubileuszowy

Bey dem durch Gottes Gnade erneuertem Gedächtnisse Des erschienenen Hunderten Jahres, Nach Aufferbauung und drauf erfolgten Einweyhung des schon Dritten Evangelischen Gottes-Hauses in Schmiegel…
Martin Adelt
ok. 1744
[2] k; in octavo
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 126293
nabyty do zbiorów najpewniej przed 1924

Rocznicowy druk okolicznościowy autorstwa Martina Adelta, historyka i teologa. Adelt urodził się w Śmiglu w rodzinie mieszczańskiej, uczęszczał do szkół w rodzinnym mieście oraz Lesznie, a następnie studiował teologię w Jenie. W roku 1711, po powrocie w ojczyste strony, zaczął pracę w szkole i na stanowisku drugiego pastora. Od ok. 1730 roku aż do śmierci był primariusem (pierwszym pastorem). Zapamiętano go jako kronikarza rodzinnego miasta, parafii oraz historyka arianizmu, opisującego dzieje śmigielskiej wspólnoty oraz sylwetki wybitnych teologów.
Prezentowany druk opublikowano w związku z setną rocznicą odbudowy ewangelickiego kościoła w Śmiglu, czyli w 1744 roku. Dawna świątynia spłonęła w roku 1640; cztery lata później postawiono nową pod wezwaniem św. Jana, a jej poświęcenia dokonali pastorzy z Wilkowa Polskiego: David König i Abraham Thurius. Kościół przetrwał 70 lat aż do kolejnego pożaru. Ponowna odbudowa zakończyła się w 1830 roku według projektu Karla Friedricha Schinkla.

K. Estreicher XII 62; L. Gomolec, Dzieje miasta Śmigla, Poznań 1970; http://luter2017.pl/ks-martin-adelt-teolog-kronikarz-smigla/ [dostęp 28.08.2017].
Magdalena Marcinkowska