Portret Georga Teubnera

Portret pastora Georga Teubnera Georg Paul Busch 1 poł. XVIII w. papier, miedzioryt 43,5 x 27,5 cm Muzeum Narodowe we Wrocławiu, nr inw. VII-903 Mężczyzna ukazany w w ¾, lekko zwrócony w lewo. Ubrany w[…]

Przywilej dla kościoła w Zaborowie

       Przywilej Kościoła Zaborowskiego Lutherskiego 1709, kopia 2 karty, 20 x 16,5 cm Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Rkp. 343, inw. 341, k. 8-8v w zbiorach Biblioteki Raczyńskich od XIX w. Odpis przywileju nadanego[…]

Wydawnictwo jubileuszowe

Geschichte der Evangelischen Gemeinde Schmiegel 1605–1905 Richard Perdelwitz Schmiegel, Buchdruckerei Schmidt, 1905 44 s. Muzeum Okręgowe w Lesznie, Biblioteka, nr inw. 386 w zbiorach od 1950 Jubileuszowa publikacja wydana z okazji 300-lecia parafii ewangelickiej w[…]

Śmigiel – kościół

ŚMIGIEL Nieduże miasto o średniowiecznym rodowodzie, lokowane przed 1400 rokiem przez Władysława Jagiełłę. Zasiedlone przez ludność z Opola, a w czasie wojny trzydziestoletniej także przez licznych luteranów z Głogowa i pobliskich śląskich miast. Reformację przyjęto[…]