Tabliczki trumienne

Tabliczki trumienne Leszno?, 1713–1833 blacha metalowa, m.in. miedziana ok. 5–7 x ok. 5–6 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 275/1-51 w zbiorach od 1970 Tabliczki pochodzą z kościoła św. Jana, najpewniej z trumien[…]

Misa chrzcielna

C. Ernst Berlin, 1909 srebro wysokość 6,5 cm, szerokość 46,3 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 194 do 1945 w kościele św. Jana, następnie wywieziona do Herrnhut; rewindykowana w 1959, w zbiorach od[…]

Wnętrze kościoła św. Jana

  Wnętrze kościoła św. Jana Chrzciciela w Lesznie Anton Fenske Leszno, przed 1908 papier, druk Muzeum Okręgowe w Lesznie, MLH 2010 zakupiono w 1971 Pocztówka przedstawia wnętrze kościoła św. Jana z widokiem na prezbiterium, jednoprzestrzenną[…]

Para okuć zawiasowych

Para okuć zawiasowych XVIII w. żelazo kute, ryte 88 cm; 52,5 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 2102 zakupiono w 1974 Para jednakowych okuć zawiasowych, pochodząca z zachodnich drzwi wejściowych kościoła. Płaskie okucia[…]

Para okuć zawiasowych

Para okuć zawiasowych XVIII w. żelazo kute, ryte 88 cm; 77 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 2101 zakupiono w 1974 Para jednakowych okuć zawiasowych, pochodząca z zachodnich drzwi wejściowych kościoła. Płaskie okucia[…]

Para okuć zawiasowych

Para okuć zawiasowych XVIII w. żelazo kute, ryte 75 cm; 60 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 2098 zakupiono w 1974 Para jednakowych okuć zawiasowych, pochodząca z południowych drzwi wejściowych kościoła. Płaskie okucia[…]

Para okuć zawiasowych

Para okuć zawiasowych XVIII w. żelazo kute, ryte 88 cm; 75 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 2097 zakupiono w 1974 Para jednakowych okuć zawiasowych, pochodząca z południowych drzwi wejściowych kościoła. Płaskie okucia[…]