Para okuć zawiasowych

Para okuć zawiasowych
XVIII w.
żelazo kute, ryte
88 cm; 75 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 2097
zakupiono w 1974

Para jednakowych okuć zawiasowych, pochodząca z południowych drzwi wejściowych kościoła. Płaskie okucia pasowe zakończone tuleją. Ramię okucia uformowane w kształcie prostego pnia z odchodzącymi esowatymi odroślami, na osi zakończone łukowato. Przy dłuższym okuciu brak części odrośli, przy krótszym brak zakończenia. Cała powierzchnia pokryta rytem roślinnym. Widoczne spojenia i otwory mocujące.

W. Marzęcki, Święty Jan znany i nieznany, Leszno 2008, s. 13.
Barbara Goldmann