Jan Amos Komeński

Portret Jana Amosa Komeńskiego Ferdynand Gregor Leszno, 1835 płótno, olej 92 x 72 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLS 1493 z zespołu portretów rektorów dawnego gimnazjum leszczyńskiego; w 2010 przekazany do zbiorów muzealnych[…]

Carolath von Beuthen

List parafii Jednoty do książąt Carolath Beuthen 1763 2 karty, 22,5 x 18,5 cm Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Rkp. 2994, inw. 2974, k. 2–3 zakupiono w 1998 Prezentowany list to kondolencje złożone członkom rodziny przez[…]